Altres documents

24 i 25 de novembre de 2022 - Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

13 i 14 de novembre de 2014 - Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

SADI'S: CUANDO EL BY-PASS DUODENO-ILEAL SE ASOCIA A LA GASTRECTOMIA TUBULAR EN PACIENTES CON OBESIDAD MORBIDA
A. Ortiz Zuniaga, A. Ciudin, O Simó-Servat, R. Vilallonga, A. Lecube, J. Mesa
Document PDF - 60KB

LA EVOLUCION DE LA DIABETES TIPO 2 A LOS 5 AÑOS DESPUES DE LA CIRUGIA BARIATRICA
E. Diego, A. Ciudin, J.M. Fort, A. Lecube, J. Mesa
Document PDF - 50KB

APOPLEJÍA HIPOFISARIA EN LA POBLACIÓN DE TERRASSA
A. Silva Klug, A. Fajardo Modol, M. Mauri Pont, C. Del Pozo Pico
Document PDF - 57KB

EFECTOS ADVERSOS NEUROLÓGICOS DEL TRATAMIENTO CON MITOTANE EN EL CARCINOMA SUPRARRENAL
Aida Orois Añón, Magdalena Capponi Marshall, Mireia Mora Porta, Felicia A. Hanzu, Irene Halperin Rabinovich
Document PDF - 53KB

REGISTRES DE TUMORS NEUROENDOCRINS PANCREÀTICS: ACTUALITZACIÓ CRÍTICA
Anna Casteràs, Angel M. Ortiz, Mireia Caralt, Josep Castellví, Jaume Capdevila, Jordi Mesa
Document PDF - 68KB

HOMEOSTASIS REDOX EN EL TEIXIT ADIPÒS SUBCUTANI I VISCERAL. RELACIÓ AMB EL PERFIL LIPÍDIC
Lopez-Cano C., Baena J.A., Rassendren H., Ros-Lopez S., de la Fuente M.C., Portero-Otin M., Serrano J.C.E., Lecube A
Document PDF - 53KB

UTILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ DE QUESTIONARIS ESPECÍFICS PER AVALUAR LES CARACTERÍSTIQUES DE LA SON EN PACIENTS AMB DIABETIS MELLITUS TIPUS 2
Gutiérrez Carrasquilla L., Martínez MªD., Santos MªD., Mestres O., Creus C., Romero O., Sampol G., Lecube A
Document PDF - 55KB

QÜESTIONARI PHPQOL: NOU QÜESTIONARI ESPECíFIC PER AVALUAR LA QUALITAT DE VIDA RELACIONADA AMB LA SALUT EN PACIENTS AMB HIPERPARATIROÏDISME PRIMARI
Estefania Guerrini, Ana Aulinas, Isabel Ordoñez, Carles Villabona, Manuel Muñoz-Torres, Xavier Badia, Manuel Puig-Domingo M, Susan M Webb
Document PDF - 62KB

DESNUTRICIÓ EN ELS PACIENTS CRÒNICS COMPLEXOS: ELABORACIÓ D'UN DOCUMENT DE CONSENS PROFESSIONAL
Clara Joaquín Ortiz, Rosa Burgos Peláez, Antonio Granados, Mª Dolores Gómez, Carles Blay, Albert Ledesma, Asunción González Mestre, Esther Sarquella, Guadalupe Figueiras, Paloma Amil, Cleofé Pérez Portabella, Cristina Vaqué i Grup de Nutrició de la SCEN
Document PDF - 56KB

HIPONATRÈMIA GREU EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVELL
Palanca A., Zabala R., Aldea M., Granada M.L., Lucas A., Salinas I., Mauricio D
Document PDF - 57KB

ESTUDI PROSPECTIU NUTRICIONAL DE PACIENTS INTERVINGUTS DE GASTRECTOMIA TUBULAR
Laia Martíneza, Eva Martíneza, Alba Leisb, Roxana Zabalaa, Pau Morenoc, Jordi Tarascóc, María Luisa Granadab, M. Cruz Pastor b, Manel Puig-Domingoa, Anna Lucasa, Silvia Pelliteroa
Document PDF - 33KB

Grup de treball sobre la Deficiència de Iode de la Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició
Gener 2000

Cartes