Beques i premis

Ajuts per a la Recerca de la Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició

Termini: 01/10/2023
Dotació: 12000
Objectiu

La Societat Catalana d’Endocrinologia i Nutrició convoca una ajuda, de perfil bàsic o
clínic per a realitzar un Projecte de Recerca sobre un tema relacionat amb
l’especialitat, la realització del qual ha de repercutir beneficiosament en l’Endocrinologia
catalana.