Detall de l'activitat

Cas Clínic
Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició
Dijous 28 de setembre de 2023 | Virtual
Dijous, 28 de setembre de 2023 | 16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
Discussió de cas clínic | Diabetis insípida > Virtual - Cas Clínic
16:00 - 17:00 Discussió de cas clínic (Sessió)
Cas
Presentador:
Albert Puig Pérez. Resident de 3r any Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona
Discussora:
Maribel Cegarra. Resident de 3rt/4rt any de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida
17:00 - 18:00. Diabetis insípida
Ponent:
Betina Biaggeti. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona