Consorci per a l’Estudi
del Càncer de Tiroide
CECaT és una plataforma que aplega la majoria
d’hospitals de Catalunya i el Biobanc d’IDIBGI
amb l’objectiu d'aprofundir en el coneixement del
càncer de tiroide

CECaT és part de la

La creació d'aquesta base de dades ha estat subvencionada per

Registre

Base de dades clíniques, bioquímiques i moleculars, de pacients intervinguts de
càncer de tiroide a Catalunya

Recerca

Aquesta és una plataforma de recerca
clínica i bàsica

Respostes

El propòsit és millorar l’abordatge integral
del pacient amb càncer de tiroide.

Diseny per TemplateMonster | LLoc web per HerCor