Notícies

Publicat: 29/03/2016

Barcelona, 9 i 10 de juny de 2016

Publicat: 14/05/2014

Carta conjunta de la Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició i l'Associació Catalana de Diabetis que s’ha enviat a la Conselleria de Salut en relació a les retallades pressupostàries en salut.