Beques i premis

Ajuts per a la recerca de la Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició 2020
Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició

Dos ajuts, un de perfil bàsic i un altre de clínic per a realitzar un Treball de Recerca sobre un tema relacionat amb l’especialitat, la realització del qual ha de repercutir beneficiosament en l’Endocrinologia catalana.

12.000€
15-09-2020